Nieuws

RedactieNais

Nieuwsbrief hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl
Brug Dorkwerd

RedactieNais

De NAM is van plan om op 19 oktober (!) te starten met het winnen van de laatste resten gas uit putten bij Saaksum (Groningen). Hierbij wordt de omstreden techniek ‘fracking’ ingezet; het onder hoge druk inspuiten van een mix van water en chemicaliën in de bodem. Dus: er wordt niet alleen aardgas gewonnen dat tot de inmiddels alom bekende risico's leidt; er wordt nog een groot extra risico genomen door het gebruik van een omstreden (en voor schaliegas zelfs verboden) techniek.

Wellicht heeft u de afgelopen weken in het gebied van de toekomstige Rondweg Aduard-Nieuwklap wel een man, gehuld in een waadbroek en 'gewapend' met een groot visnet zien lopen. Dit heeft alles te maken met de poelkikker, waar we in dit project extra aandacht aan besteden.
Inwoners van het Middag-Humsterland willen snel weten tot welke gemeente hun gebied gaat horen na de herindeling. Een meerderheid van de bewoners lijkt een voorkeur voor de nieuwe gemeente Westerkwartier te hebben, maar dat mogen ze pas uitspreken in een volksraadpleging. En die laat al tijden op zich wachten.
Vanaf volgende week, start Hak B.V. in opdracht van het Waterbedrijf Groningen met de boring onder Nieuwklap voor het vervangen van drinkwaterleidingen. Voorafgaand aan het werk plaatst Hak B.V. een aantal keten en containers nabij Nieuwklap, op het voormalige opslagterrein van Hoeksema.